ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – НОВА ЗАГОРА

 

Утвърдил: Юлия Стефанова - Директор

 

График

 за поправителна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение,

 м. април 2019 година

Учебен предмет

Клас

Ученици

Дата

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

VIII

Николай Томов Щерев

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2018г

IX

Величка Христова Велева

Иван Иванов Вълев

XI

Красимир Кънчев Дойчинов

Радомир Стоянов Велев

Ирина Апостолова Христова

Яница Славеева Андонова

XII

Ивелин Петров Джабаров

Мирослав Неделчев Койчев

Недка Здравкова Миланова

Богомил Илиев Райков

Стоян Петков Стоянов

Предприемачество

XII

Слав Атанасов Славов

Икономика

Х

Донка Танева Иванова

 

 

2.

География и икономика

VIII

Николай Томов Щерев

 

 

11.04.2018 г.

IX

Величка Христова Велева

X

Донка Танева Иванова

Гита Емилова Атанасова

Минка Атанасова Панайотова

География и икономика ЗИП

XI

XI

 

XII

Красимир Кънчев Дойчинов

Яница Славеева Андонова

 

Ивелин Петров Джабаров

Мирослав Неделчев Койчев

Стоян Петков Стоянов

Недка Здравкова Миланова

Богомил Илиев Райков

Ваня Тачева Иванова

Иван Илиев Иванов

Елисавета Йорданова Мартинова

Слав Атанасов Славов

Животновъдство

XI

Ирина Апостолова Христова

 

 

3.

Математика

XI

Ирина Апостолова Христова

Яница Славеева Андонова

 

 

15.04.2018 г.

XII

Ивелин Петров Джабаров

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Стоян Петков Стоянов

Физика и астрономия

VIII

Николай Томов Щерев

IX

Величка Христова Велева

X

Минка Атанасова Панайотова

Селскостопанска техника ЗИП

XII

Недка Здравкова Миланова

I чужд език - английски

X

Донка Танева Иванова

 

 

 

4.

 

Биология и здравно образование

VIII

Николай Томов Щерев

16.04.2018 г.

 

 

 

IX

Иван Иванов Вълев

X

Донка Танева Иванова

Минка Атанасова Панайотова

Селскостопанска техника

ХI

Ирина Апостолова Христова

XII

Недка Здравкова Миланова

Трактори и автомобили

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Стоян Петков Стоянов

Предприемачество

XI

Яница Славеева Андонова

 

5.

Автоматизация

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Ивелин Петров Джабаров

Стоян Петков Стоянов

 

 

 

17.04.2018 г.

Химия и опазване на околната среда

VIII

Николай Томов Щерев

IХ

Величка Христова Велева

X

Минка Атанасова Панайотова

Експлоатация и ремонт на земеделска техника

XII

Недка Здравкова Миланова

Философия

XI

Ирина Апостолова Христова

Яница Славеева Андонова

 

 

 

 

 

 

6.

Български език и литература ЗИП

ХI

Красимир Кънчев Дойчинов

Атанас Георгиев Славов

Радомир Стоянов Велев

Ирина Апостолова Христова

Яница Славеева Андонова

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2018 г

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Ивелин Петров Джабаров

Стоян Петков Стоянов

Чужд език по професията - френски

XII

Слав Атанасов Славов

Настаняване и обслужване в къща за гости

X

Минка Атанасова Панайотова

Донка Танева Иванова

 

 

7.

Свят и личност

XII

Слав Атанасов Славов

Иван Илиев Иванов

 

 

 

19.04.2018 г.

Селскостопански машини

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Стоян Петков Стоянов

Традиционна кухня

Х

Минка Атанасова Панайотова

Безопасност на движението по пътищата

XI

Радомир Стоянов Велев

Ирина Апостолова Христова

Счетоводство и отчетност в туризма

XI

Яница Славеева Андонова

8.

Производствена практика

XII

Слав Атанасов Славов

Богомил Илиев Райков

Стоян Петков Стоянов

22.04.2018г.

Производствена практика

Х

Минка Атанасова Панайотова

Производствена практика

XI

Ирина Апостолова Христова

Яница Славеева Андонова

9.

Физическо възпитание и спорт

 

Х

Минка Атанасова Панайотова

23.04.2018 г.

XI

Красимир Кънчев Дойчинов

Растениевъдство

XI

Ирина Апостолова Христова

Земеделие и животновъдство

XI

Яница Славеева Андонова

Експлоатация на земеделска техника

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Стоян Петков Стоянов

10.

Диагностика и ремонт

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Ивелин Петров Джабаров

Стоян Петков Стоянов

24.04.2018 г.

История и цивилизация

XI

Ирина Апостолова Христова

Яница Славеева Андонова

Х

Минка Атанасова Панайотова

11.

Диагностика и ремонт – учебна практика

XII

Мирослав Неделчев Койчев

Богомил Илиев Райков

Ивелин Петров Джабаров

Стоян Петков Стоянов

25.04.2018г.

Растениевъдство – Учебна практика

ХI

Ирина Апостолова Христова

Земеделие и животновъдство – учебна практика

XI

Яница Славеева Андонова

Настаняване и обслужване в къща за гостиучебна практика

X

Минка Атанасова Панайотова

 

Начало на изпитите – 17,00 часа.