Професионална гимназия
по селско стопанство

 

 

 

 

 

График за провеждане на редовна изпитна сесия

през м. Май 2020

на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 г.

 

 

 

№ ред

Учебен предмет,  клас

вид на изпита

Ученик, професия

Дата,

Начален час

място на провеждане /№ на кабинет

1.     

РМТА –учебна практика

практически

ХII кл.

Венцислав Антоанетов ТССТ

18.05.2020

9.00 ч.

Учебна . работилница

2.     

Работа с машинно тракторни агрегати – учебна практика

практически

ХI кл.

Даниела Стойкова – МССТ

18.05.2020

9.00 ч.

Учебна работилница

3.     

Технология на винопроизводството –учебна практика

практически

ХI кл.

Николай Василев Лозаровинар

18.05.2020

9.00 ч.

114

4.     

Земеделие и животновъдство

писмен

ХI кл.

Минка Панайотова ОТАД

Донка Танева ОТАД,

Мария Павлинова ОТАД,

Божана Ангелова ОТАД,

Йорданка Демирева ОТАД,

18.05.2020

9.00 ч.

206

5.     

Микробиология

писмен

ХI клас

Веселина Йоргова ТТХВП

Гита Атанасова ТТХВП

18.05.2020

9.00 ч.

206

6.     

Музика

писмен/практически

VIII клас

Янка Динева Хлебар- сладкар

Тодор Коев МССТ

IХ клас

Николай Томов -МССТ

Х клас

Величка Велева ТТХВП

18.05.2020

 9.00 ч.

206

7.     

Изобразително изкуство

писмен/практически

VIII клас

Янка Динева Хлебар- сладкар

Тодор Коев МССТ

IХ клас

Николай Томов -МССТ

Х клас

Величка Велева ТТХВП

19.05.2020

9.00 ч.

206

8.     

Аналитична химия с физични методи

писмен

ХI клас

Веселина Йоргова ТТХВП

Гита Атанасова ТТХВП

19.05.2020

9.00 ч.

206

9.     

Земеделие и животновъдство –уч.практика

практически

ХI кл.

Минка Панайотова ОТАД

Донка Танева ОТАД,

Мария Павлинова ОТАД,

Божана Ангелова ОТАД,

Йорданка Демирева

19.05.2020

9.00 ч.

 

 

115

10.  

Селскостопански машини -ЗИП

писмен

ХI кл.

Даниела Стойкова – МССТ

19.05.2020

9.00 ч.

205

11.  

Лозарство -ЗИП

писмен

ХI кл.

Николай Василев Лозаровинар

19.05.2020

9.00 ч.

205

12.  

Физическо възпитание и спорт

практически

VIII клас

Янка Динева Хлебар- сладкар

Тодор Коев МССТ

IХ клас

Николай Томов –МССТ

Х клас

Величка Велева ТТХВП

20.05.2020

9.00 ч.

Физкул. салон

13.  

Физическо възпитание и спорт

практически

ХI кл.

Николай Василев ЛВ

Даниела Стойкова – МССТ

Минка Панайотова ОТАД

Донка Танева ОТАД,

Мария Павлинова ОТАД,

Божана Ангелова ОТАД,

Веселина Йоргова ТТХВП

Гита Атанасова ТТХВП

ХII кл.

Венцислав Антоанетов ТССТ  

20.05.2020

9.00 ч.

Физкул. салон

14.  

Основни технологии на хранителните продукти-уч.практика

практически

VIII клас

Янка Русева Хлебар-сладкар

21.05.2020

9.00 ч.

110

15.  

Двигатели с вътрешно горене

писмен

IХ клас

Николай Томов, МССТ

21.05.2020

9.00 ч.

206

16.  

Безопасност на движението по пътищата

писмен

ХI кл.

Николай Василев ЛВ

Даниела Стойкова, МССТ

21.05.2020

9.00 ч.

206

17.  

Технологична характеристика на суровините и материалите РПП

писмен

Х кл

Величка Христова ТТХВП

21.05.2020

9.00 ч.

206

18.  

Основи на растениевъдството –уч.практика

практически

VIII

Тодор Коев,МССТ

21.05.2020

9.00 ч.

115

19.  

Ремонтна механо-монтажна практика –учебна практика

практически

ХI клас

Веселина Йоргова, ТТХВП

Гита Атанасова,ТТХВП

21.05.2020

9.00 ч.

112

20.  

Експлоатация на земеделска техника –уч. практика

практически

ХII  клас

Венцислав Антоанетов ТССТ

21.05.2020

9.00 ч.

101

21.  

Основи на животновъдството –уч. практика

практически

VIII

Тодор Коев МССТ

22.05.2020

9.00 ч.

115

22.  

Двигатели с вътрешно горене – учебна практика РПП

практически

IХ клас

Николай Томов МССТ

22.05.2020

9.00 ч.

210

23.  

Производствена практика

практически

Х кл

Величка Христова ТТХВП

22.05.2020

9.00 ч.

114

24.  

Производствена практика

практически

ХI клас

Веселина Йоргова ТТХВП

Гита Атанасова ТТХВП

22.05.2020

9.00 ч.

114

25.  

Производствена практика

практически

ХI

Даниела Стойкова- МССТ

22.05.2020

9.00 ч.

115

26.  

Производствена практика

практически

ХI кл.

Николай Василев ЛВ

22.05.2020

9.00 ч.

114

27.  

Производствена практика

практически

Венцислав Антоанетов

22.05.2020

9.00 ч.

108

28.  

Производствена практика

практически

ХI кл.

Минка Панайотова ОТАД

Донка Танева ОТАД,

Мария Павлинова ОТАД,

Божана Ангелова ОТАД,

Йорданка Демирева ОТАД

22.05.2020

9.00 ч.

203